ul. B-pa Świrskiego 53
08-110 Siedlce
tel. 25 632 45 76

601 299 390

ul. Starowiejska 12
08-110 Siedlce
tel. 25 644 81 94

697 614 660

(24H/DOBĘ)

biuro@betania-siedlce.pl

"A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest..."

Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"

Galeria

Prezentowane obrazki mają chrakter pamiątkowy.

 

Zawierają zdjęcie z krótką informacją o zmarłym, oraz modlitwę bądź wybrany przez Państwa wiersz, sentencję.

 

Obrazki są bardzo trwałe i odporne na zniszczenia dzięki podwójnemu laminowaniu.

 

Wymiary 5,5cm x 9cm.

Pozostawcie w swej pamięci

wszystko co dobre przydarzyło się

Wam ode mnie. Wspominajcie mnie,

tak jak chcielibyście, żeby was wspominano.

Proszę módlcie się,

by światło wiekiuste świeciło mi na wieki.

 

 

"Dziś moją duszę w ręce twe powierzam,

mój stworzycielu i najlepszy Ojcze.

Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym,

a ty z miłością przyjmij mnie z powrotem.

Tułaczka moja dobiegła kresu,

dla moich oczu słońce ziemi zgasło.

Ty będziesz dla mnie nie gasnącym światłem"

 

 

Matko Przenajświętsza, przyjmij

pod swoją opiekę swego zmarłego sługę.

Spraw łaskawie, aby dusza jego dostąpiła

oświecenia, pokoju i miłości

Synowi swojemu go polecaj,

Synowi swojemu go oddawaj.

Amen

 

 

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj  Mu świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym na wieki wieków, Amen.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie!

Panie Miłosierdzia świeć nad Jego duszą!

 

 

Panie, Boże Wszechmogący, ufając Twemu wielkiemu miłosierdziu zanoszę do Ciebie

moją pokorną modlitwę: wyzwól duszę Twojego sługi...............od wszystkich grzechów i kar za nie.

Niech święci Aniołowie jak najprędzej zaprowadzą ją z ciemności do wiekiustego światła, z karania do wiecznych radości.

Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen

 

Wszystko mija - przechodzi - oddala się - zacienia

Na mgławej płynie łodzi ku morzu zapomnienia

Traci się radość zdarzeń i ból się z wolna leczy

zostaje tylko jak stygmat z oparzeń, smutek tych rzeczy...

                                                                     W. Orkan

 

 

Boże Ojcze Wszechmogący,

wierzymy, że Twój syn umarł

i zmartwychwstał, spraw łaskawie,

aby mocą tej tajemnicy

Twój sługa, który zasnął w Chrystusie,

przez niego dostąpił

radości zmartwychwstania.

Przez Chrystusa Pana Naszego.

Amen

 

 

 

Copyright © 2020 BETANIA Wszelkie prawa zastrzeżone. budowa strony www: L77.pl