ul. B-pa Świrskiego 53
08-110 Siedlce
tel. 25 632 45 76

601 299 390

ul. Starowiejska 12
08-110 Siedlce
tel. 25 644 81 94

697 614 660

(24H/DOBĘ)

biuro@betania-siedlce.pl

"A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest..."

Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"

Poradnik

1. Jeżeli zgon nastąpił w domu zawiadamiamy lekarza rodzinnego lub pogotowie (999 lub 112 - z tel. komórkowego). Lekarz stwierdzając zgon wystawia "kartę zgonu".

 

2. Po potwierdzeniu zgonu przez lekarza i otrzymaniu "karty zgonu" powiadamiamy zakład pogrzebowy, który zajmie się przewiezieniem ciała do chłodni szpitalnej.

 

3. W Urzędzie Stanu Cywilnego (pod który podlega miejsce zgonu) wyrabiamy "akt zgonu" (otrzymujemy go bezpłatnie w trzech egzemplarzach).

Do wyrobienia "aktu zgonu" potrzebne są:

- "karta zgonu"

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty współmałżonka bądź "skrócony odpis aktu małżeństwa" jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim

- dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

 

4. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegółową organizację i przebieg ceremonii pogrzebowej. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z kaplicy pożegnań - wstępnie rezerwujemy termin i godzinę.

Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym:

- "akt zgonu"

- dokumenty potwierdzające ubezpieczenie (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, w przypadku emeryta lub rencisty legitymacja z ZUS, KRUS)

 

5. Z ustalonym wstępnie terminem rezerwacji kaplicy udajemy się do parafii w której chcemy zorganizować pogrzeb i uzgadniamy Mszę Świętą Pogrzebową.

 

6. W kancelarii cmentarza bądź na cmentarzu parafialnym załatwiamy sprawy związane z miejscem pochówku.

Dokumenty potrzebne w kancelarii:

- "akt zgonu"

- odcinek "karty zgonu"

- dokumenty grobu

 

Jeżeli zgon nastapił w szpitalu, hospicjum, domu opieki lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym "kartę zgonu" wystawia lekarz prowadzący. Procedury przewidują, iż zakład pogrzebowy może przyjechać i przetransportować ciało do chłodni po upływie 2 godzin od zgonu.

 

Copyright © 2020 BETANIA Wszelkie prawa zastrzeżone. budowa strony www: L77.pl