ul. B-pa Świrskiego 53
08-110 Siedlce
tel. 25 632 45 76

601 299 390

ul. Starowiejska 12
08-110 Siedlce
tel. 25 644 81 94

697 614 660

(24H/DOBĘ)

biuro@betania-siedlce.pl

"A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest..."

Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"

Poradnik

Sekcję zwłok przeprowadza się, gdy przyczyną zgonu było samobójstwo, wypadek bądź istnieje podejrzenie o popełnieniu morderstwa.

Sprawę prowadzi prokuratura na terenie której miał miejsce zgon. Do zorganizowania ceremonii pogrzebowej niezbęda jest zgoda z prokuratury.

Autopsja wykonywana jest w prosektorium przez lekarza medycyny sądowej. "Kartę zgonu" otrzymujemy w prokuraturze na podstawie dokumentów posekcyjnych.

 

1. W Urzędzie Stanu Cywilnego (pod który podlega miejsce zgonu) wyrabiamy "akt zgonu" (otrzymujemy go bezpłatnie w trzech egzemplarzach).

Do wyrobienia "aktu zgonu" potrzebna jest:

- "karta zgonu"

- dowód osobisty osoby zmarłej

- dowód osobisty współmałżonka bądź "skrócony odpis aktu małżeństwa" jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim

- dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb

 

2. W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegółową organizację i przebieg ceremonii pogrzebowej. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z kaplicy pożegnań - wstępnie rezerwujemy termin i godzinę.

Dokumenty potrzebne w zakładzie pogrzebowym:

- "akt zgonu"

- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu bądź legitymacja z ZUS, KRUS

 

3. Z ustalonym wstępnie terminem rezerwacji kaplicy udajemy się do parafii w której chcemy zorganizować pogrzeb i uzgadniamy Mszę Świętą Pogrzebową.

 

4. W kancelarii cmentarza bądź na cmentarzu parafialnym uzgadniamy sprawy związane z miejscem pochówku.

Dokumenty potrzebne w kancelarii:

- "akt zgonu"

- odcinek "karty zgonu"

- dokumenty grobu

 

Copyright © 2020 BETANIA Wszelkie prawa zastrzeżone. budowa strony www: L77.pl