ul. B-pa Świrskiego 53
08-110 Siedlce
tel. 25 632 45 76

601 299 390

ul. Starowiejska 12
08-110 Siedlce
tel. 25 644 81 94

697 614 660

(24H/DOBĘ)

biuro@betania-siedlce.pl

"A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest..."

Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"

Poradnik

Rodzice mają prawo do organizacji pogrzebu niezależnie czy dziecko zmarło przed w trakcie czy po porodzie.

W szpitalu zostaje wystawiona "karta zgonu" na podstawie której w Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymujemy "akt urodzenia z adnotacją o zgonie".

 

Na zorganizowanie pogrzebu dziecka rodzicom przysługuje zasiłek pogrzebowy, w tym celu do ZUS bądź KRUS należy złożyć:

- wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku ppogrzebowego

- odpis "aktu urodzenia z adnotacją o zgonie"

- oryginał rachunku poniesionych kosztów pogrzebu (faktura z zakładu pogrzebowego)

- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

Copyright © 2020 BETANIA Wszelkie prawa zastrzeżone. budowa strony www: L77.pl