ul. B-pa Świrskiego 53
08-110 Siedlce
tel. 25 632 45 76

601 299 390

ul. Starowiejska 12
08-110 Siedlce
tel. 25 644 81 94

697 614 660

(24H/DOBĘ)

biuro@betania-siedlce.pl

"A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!
Teraz stoję twarzą w twarz
z Tym, który jest..."

Jan Paweł II "Tryptyk Rzymski"

Poradnik

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i przysługuje osobie która pokryła koszty pogrzebu:

1. Osoby, która miała ustalone prawo do emerytury lub renty

2. Osoby, która miała emeryturę pomostową

3. Ubezpieczonego w tym ubezpieczonego z tytułu zasiłku macierzyńskiego

4. Osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego

5. Członka rodziny

6. Osoby, która nie miała w dniu śmierci renty bądź emerytury, ale spełniała warunki do jej uzyskania

7. Osoby, która pobierała rentę socjalną

8. Osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej

9. Osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej

10. Osoby, która miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z ZUS:

- wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (druk Z-12)

- oświadczenie do wniosku

- oryginał "aktu zgonu"

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (faktura z zakładu pogrzebowego)

- dowód osobisty (dokument potwierdzający pokrewieństwo)

- zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu

 

Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego z KRUS:

- wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku (druk SR-26)

- oryginał "aktu zgonu"

- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu (faktura z zakładu pogrzebowego)

- dowód osobisty (dokument potwierdzający pokrewieństwo)

 

Copyright © 2020 BETANIA Wszelkie prawa zastrzeżone. budowa strony www: L77.pl